LOS-Length of Stay

LOS-Length of Stay. Dit is de minimale verblijfsduur. Vaak ook beschreven als bijvoorbeeld MinLOS3 wat zoveel betekent als een Minimaal verblijft van 3 dagen. Zeker tijdens feestdagen zoals Pasen is het wenselijk dat gasten niet voor 1 nacht kunnen reserveren. De druk ligt dan met name op de zaterdag maar om de bezetting in de omliggende dagen te optimaliseren, stel je een MinLOS3 of 4 in. Daarnaast is een CTA (close to arrival) in deze situatie ook zeker een overweging.