ARI - Average Daily Index

Average Daily Index: Dit meet de prestatie van jouw ADR in relatie tot de Compset over dezelfde periode.  Om dit te berekenen: ADR eigen hotel/ADR Compset.

Uitkomst:

ARI Index = 1.00 De ADR van het hotel is gelijk aan de gemiddelde ADR van de Compset
ARI-index > 1,00 De ADR van het hotel is hoger dan de gemiddelde ADR van de Compset
ARI-index