Business Mix

Business Mix. In de hotellerie werkt men verschillende segmenten zoals bijvoorbeeld Leisure Individual, Business Individual, Leisure Groups en Business Groups. De Business Mix is de verdeling in procenten van deze segmenten van het totaal aantal verhuurde kamers over een bepaalde periode.