Dynamische Prijs

Dynamische Prijs. (Dynamic Rate) Een dynamische kamerprijs is een tarief wat per dag kan fluctueren afhankelijk van marktontwikkeling en demand. Om constant het juiste tarief te bepalen is een Revenue Management System (RMS) essentieel.
Bij hotels die niet met een RMS werken en een vast tarief hanteren per seizoen of dag van de week, spreekt men van een Statische prijs. (Static Rate)