Free of Charge-FOC

Free of Charge-FOC. Dit is gebruikelijk in het segment Leisure Groups die voornamelijk per touringcar reizen.

Men vraagt dan een halve twin voor elke 20 betalende gasten. Uitgaande van een volle bus zijn dat vaak meer dan 40 gasten waardoor er 1 twin kamer gratis aangeboden moet worden. Deze kamer wordt vaak ingezet voor de buschauffeur en/of Tourleader. In de praktijk gaat het dan ook over twee gratis kamers want ze delen de kamer niet met elkaar. Als zij er geen gebruik van maken, wordt er een bezette kamer minder in rekening gebracht.

Het is aan het hotel hier mee in te stemmen en daarom niet verplicht.
Bij series is dit vaak al contractueel vastgelegd. 
Bij Ad-Hoc aanvragen kun je dit verzoek naast je neer leggen al wordt dit niet gewaardeerd.