MPI-Market Penetration Index

MPI-Market Penetration Index: Dit meet de bezettingsgraad van jouw hotel ten opzichte van de gemiddelde bezettingsgraad van de markt (ook wel marktaandeel genoemd).  Hiermee meet het hotel om zijn positie en prestaties in verhouding tot de concurrenten en de markt in het algemeen.

Berekening: Eigen hotelbezetting gedeeld door de bezetting van de markt of compset